Bisiklet Yolu

bisiklet-yolu1-bisiklopedi.jpg

BİSİKLET YOLU

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda bisiklet yolu, karayolunun sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmı olarak tanımlanır. Bununla birlikte ülkemizde bisiklet yolu yok denecek kadar azdır.

Dünyada en organize bisiklet yolu 12 ana yolu ile toplam 60.000 kilometreyi bulan EuroVelo, Avrupa bisiklet yoludur.

Bir başka bisiklet yolu, Trans Canada Trail 24.000 km uzunluğunda Atlantikten Pasifiğe kuzey Kanada'yı kateder. Bu yalnızca bisiklet yolu değil, yaz aylarında doğa yürüyüşü, at biniciliği, kışın kayak ve motorlu kızaklara hizmet eder.

İlişkili Maddeler

Bisiklet Yolu ile ilgili maddeler...

ABC...