Bisiklet Sex Hayatınız İçin İyi

bisiklet-sex-hayatiniz-icin-iyi-bisiklopedi.jpg

Bisiklet Sex Hayatınız İçin İyi

Bisikletin Cinsel Yaşam Üzerindeki Etkisinin İyi Olduğu Kanıtlandı. Amerikan Üroloji Birliği tarafından yayınlanan iki yeni çalışmada bisiklet ile cinsel sağlık ve üriner sistem arasındaki bağlantı araştırılıyor. Katılımcılara bisiklet alışkanlıkları, cinsel işlevleri, üriner semptomlar ve idrar yolu enfeksiyonu geçmişi ve perineal (penis ve testisler) uyuşma hakkında sorular soruluyor.

Sonuçlar olumlu

Bisikletlilerde bisiklet kullanmayanlara göre sertleşme işlevinin daha kötü olmadığı, idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığının olumsuz etkilenmediği ve kardiyo vasküler yararlarının her hangi bir olumsuzluğunun çok üzerinde olduğu ordaya çıkıyor.

Sonuç olarak, bisikletlilerin bisiklet kullanmayanlardan daha iyi bir cinsel yaşamı var gibi görünüyor. Elbette bunun nedeni seleye oturmanın mucizevi etkisi değil. Daha çok fiziksel ve psikolojik sağlığın cinsel yaşamı olumlu etkilemesi olabilir.

Kaynak: http://www.bikeradar.com/news/article/cycling-sex-life-49948/