Sarı Bisiklet Çalıştayı

sari-bisiklet-calistayi02-bisiklopedi.jpeg

SARI BİSİKLET ÇALIŞTAYI

Eti ve Aktif Yaşam Derneği, 2014 yılından beri yürüttüğü Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi ile sağlıklı bir yaşam için hareketlilik kavramını “bisiklet” aracılığı ile toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor.

Eti, Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi ile bisiklet kullanımının artmasını teşvik etmek amacıyla bugüne kadar çok çeşitli çalışmaları hayata geçirdi. Bunlardan bazıları, çocukların güvenli bisiklet sürmeyi öğrenmeleri, kadınların işe, okula, alışverişe giderken bisiklet binmeye özendirilmesi, atıl durumda olan bisikletlerin yeniden hayata kazandırılmasıdır.

Bu amaçla, 10 Ocak 2018 tarihinde Eskişehir’de, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer önde gelen toplumsal aktörlerin temsilcilerin bir araya geleceği bir Bisiklet Çalıştayı düzenleniyor. Çalıştayda, bisikletin yaygınlaştırılması konusundaki fırsat ve zorluklar, atılması gereken adımlar değerlendirmek isteniyor.

Çalıştay, açılış konuşmaları, panel ve masa tartışmalarından oluşacak. Panel bölümünde, bisikletin sağlık, kent ve ulaşım boyutu ele alınacak. Masa tartışmalarında ise bu konular derinlemesine ele alınarak, engellerin ortadan kaldırılması için neler yapılabileceği, avantajların nasıl değerlenldirileceği ve paydaşlara ne gibi roller düşeceği gibi soruların yanıtları aranacak.