9 Soruda Dersimiz Bisiklet Projesi

9soruda-dersimiz-bisiklet02-bisiklopedi.jpg

9 SORUDA DERSİMİZ BİSİKLET PROJESİ

1. Dersimiz Bisiklet Nedir?

Bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için çocukların, öğrencilerin farkındalığını artırmayı amaçlayan özel bir eğitim programıdır, Dersimiz Bisiklet.

2. Neden Bisikletli Ulaşım?

Gün geçtikçe çevre kirliliği ve buna bağlı olarak doğal dengenin bozulması geri dönülmez bir şekilde bozulmaktadır. Bu tehditler karşısında uzmanların önerileri sürdürülebilir bir kentle yaşamın yeniden örgütlenmesi yönündedir. Sürdürülebilir bir yaşamın temel bileşenlerinden biri sürdürülebilir ulaşımdır. Sürdürülebilir ulaşımda sırasıyla yürümeyi, bisikleti ve toplu taşıma araçlarını önerir. İşte bu noktada yeni kuşakların bisiklet ve bisikletli ulaşım konusunda eğitimleri ve farkındalıklarının artırılması önem kazanıyor.

Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda oluşturulan bilinç ve farkındalık yoluyla etkili dönüşüm sağlanabilir. Her çocuk ebeveynlerini, ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını etkileyecektir, dönüştürecektir.

3. Dersimiz Bisiklet Eğitimlerinin Amaçları Neler?

Amaçlar dört başlıkta toparlanabilir:

 1. Sürdürülebilir yaşam için bisikletin önemini (sağlık, ekonomi, ekoloji) bilen,
 2. Bisikleti tanıyan,
 3. Bisikleti güvenli sürüş ilkelerine uygun kullanan,
 4. Ulaşım için bisikleti seçen

çocuklar yetiştirmektir.

4. Proje çalışanları kimler?

Proje geliştirme ekibi:

 • İrfan AKKAYA- Bisiklopedi.com sitesi yöneticisi, Felsefe Öğrt., Sakin Okul Üyesi
 • Hülya AVDAN- Anadolu Ü. Açık Öğretim Fak. Öğrt. Üyesi, VelEsbid Üyesi, TEGV Gönüllüsü
 • Serpil ÖZTÜRK- TEGV Etkinlik Merkezi Yöneticisi
 • Ceyda CAN- TEGV Eğitim Uzmanı
 • Hatice İNAN- TEGV Gönüllüsü, VelEsbid Üyesi
 • Hüseyin ERYILMAZ- İlkokul (sınıf) Öğrt., Sakin Okul Üyesi

Mart ayında başlayacak eğtimlerde de yeni 10 gönüllü eğitmen proje ekibine katılmış olacaklar.

5. Hedef kitle, çocuklar kimler?

Proje hedef kitlesi öncelikle 7-9 yaş çocuklardan oluşuyor. TEGV’nın Eskişehir’deki eğitim parkında açılacak olan kulüp çalışmalarıyla 2018 yılı sonuna kadar ilk okul 2. ve 3. sınıf düzeyinde 500 öğrenci hedeflenmiştir.

6. Çocuklar bu proje ile ne öğreniyorlar?

Genel olarak çocuklarımız;

 • Bisikletin (sağlık, ekolojik ve ekonomik) olumlu etkilerini farkedecekler
 • Bisiklet ve bisiklet donanımını doğru tanıyacaklar
 • Güvenli bisiklet kullanımını öğrenecekler

Somut kazanımları ise şöyle sıralanabilir. Her öğrenci,

 • İklim değişikliğini tanımlar, örnekler verir; nedenlerini bilir.
 • Ulaşım için daha çok bisiklet kullanımının iklim değişikliğine karşı çözüm yönünde etkili olacağını fark eder.
 • Bisikletin en ucuz ulaşım aracı olduğunu fark eder.
 • Bisiklet türlerini tanır; farklılıklarını söyler.
 • Bisikletin bölümlerini tanır, adlarını söyler; bisiklet üzerinde gösterir.
 • Bisiklet kullanırken kask takmanın gerekli olduğunu fark eder ve kaskın ayarlarını başına göre yapar.
 • Güvenlik araçlarını (kask, yansıtıcı yelek, bisiklet lambası, ön-arka ve tekerlek yansıtıcıları, zil, eldiven) tanır, adlarını doğru söyler.

7. Şimdiye dek neler yapıldı, bundan sonra neler yapılacak?

Bugüne dek yapılanlar:

 • Öğretim programları tasarlandı, oluşturuldu (Mayıs-Haziran 2017)
 • Üç ayrı grupta, toplam 45 öğrencile 9 oturumda pilot uygulamalar gerçekleştirildi (Haziran-Kasım 2017)
 • Öğretim materyallerinin tasarlandı, hazırlandı (Haziran-Kasım 2017)
 • Kolaylaştırıcı eğitimleri planlandı Ocak 2018

Bundan sonra yapılacaklar:

 • Bahar dönemi eğitimleri başlangıcı, Mart 2018 (8 grup 160 öğrenci)
 • 23 Nisan Çocuk Bisiklet Şenliği (Nisan 2018)
 • Dönem sonu ürünleri (resim, öykü, şiiir vb) sergisi, TEGV parkta ve kent merkezinde belirlenecek mekanlarda (Mayıs 2018)
 • Dersimiz Bisiklet Kent-içi Bisiklet Turu, proje kolaylaştırıcıları, TEGV gönüllüleri ile (Mayıs 2018)
 • Yaz dönemi eğtimleri (Haziran-Temmuz 2018)
 • Güz dönemi eğitimleri (Ekim-Aralık 2018)

8. Öğretim Yöntemleri neler?

En çok 20 öğrenci ve 2 kolaylaştırıcıdan oluşan gruplarda alternatif eğitim yöntem ve teknikleri etkin olarak kullanılcak. Özellikle yaşayarak, yaparak, uygulayarak öğrenme ve buluş yoluyla öğrenme yöntemlerinden yararlanılıyor. Öğrenci merkezli öğrenmeler çoğunlukla dramalar, oyunlar, bilmece ve resim gibi etkinliklerden oluşmaktadır.

Tüm bu yöntem ve teknikler Sakin Okul Derneği ve TEGV eğitimlerinde kullanılarak geliştirilmektedir.

9. Gelecek için hedefler neler?

Niyetimiz 2018'de (bahar, yaz, güz dönemleri) 500 öğrenciye ulaşmak. Dört yılın sonunda ise hedefimiz 2000 çocuk ve 100 gönüllü eğitmendir.

Ayrıca 2018 yaz ve güz döneminde Eskişehir’deki çeşitli eğitim, öğretim kurumlarında yeni uygulamaların başlatılması hedeflenmiş ve çalışmaları, planlamaları başlamıştır.

Bunların dışında, uzun vadeli hedeflerimiz arasında projeyi ülke geneline yaygınlaştırmak, isteyen kurum ve kuruluşlarla öğretim programı paylaşılarak daha çok çocuğa ulaşılmaktır.

ABC...