Mersin Bisikletli Gezginler Derneği (MBG)

mersin-bisikletli-gezginler-dernegi-01-bisiklopedi.png

MERSİN BİSİKLETLİ GEZGİNLER DERNEĞİ (MBG)

Kuruluş yılı 2002
Adres İl/İlçe Mersin
Sosyal medya www.facebook.com
E-posta [email protected]
Üye sayısı Takipçi sayısı 10000
Etkin üye sayısı 100
Kadın üye sayısı 1000
Etkin kadın üye sayısı 10
Etkinlik Etkinlik günü Salı, Perşembe, Cuma, Pazar
Etkinlik türü

Kentiçi Turlar​
Kamplı Turlar
Kentdışı Turlar (Asfalt, stablize yollar)

Geleneksel Festival / Tur Mersin Caretta Bisiklet Festivali 2014-2021
Temsilci kişi Ahmet Salih Özenir 5466303433
Sercan İngilog

MERSİN BİSİKLETLİ GEZGİNLER DERNEĞİ’Nİ (MBG) TANIYALIM

Derneğimiz, bisiklet konusunda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda resmi ve özel kuruluşlarla ayrıca ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve benzer kurumlar arası yardımlaşmayı sağlayıp destek almak ve vermek, bisiklet yolları yaptırmak, park yerleri yaptırmak, yeni projeler geliştirmek, sportif ve kültürel eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası geziler, festivaller, yarışlar, etkinlikler ve gösteriler düzenlemek, çevresel ve toplumsal platformlarda yer almak, başarılı çalışmaları ödüllendirmek, gerektiğinde ayni ve nakdi yardımlar almak ve yapmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek merkezimiz Mersin’dedir, yurt içinde ve yurt dışında şube açılabilir. Hali hazırda şubemiz ve temsilciliğimiz bulunmamaktadır.

Derneğimiz sosyal ve sporla ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir.

DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

Mersin Bisikletli Gezginler (MBG) bisikletli bir yaşamın daha güzel olacağına inanan, insanı, doğayı ve yaşadığı şehri sevenlerin buluştuğu, dernek başkanımız Ahmet Salih Özenir tarafından 2002 yılında kurulan gruptur.

MBG grubu olarak biz, bir elin parmaklarından az sayıdaki arkadaşla başlayan yolculuğumuzda bu güne kadar, bisiklet sporu sayesinde insanları hareketlendirerek zinde ve sağlıklı tutmaya, araçlarımızı gereksiz kullanmayarak fosil yakıt tüketmemeye, karbon salınımını ve ses kirliliğini azaltmaya, şehir trafiğine yük olmamaya, bunların getirisi olarak bütçelerimize katkı sağlamaya ve en önemlisi bisiklet gezileri düzenleyerek zayıflayan insan ilişkilerimizi güçlendirmeye, yeniden toplumsal olmaya özen göstermekteyiz.

Bu yolculuğumuzda gittiğimiz yörelerin insanını, doğasını tanıyarak kültürümüzü artırmaya gayret ettik. Yani bir yaşam biçimi oluşturmaya çabaladık; sağlıklı, çevreci, ekonomik, kent dostu, sosyal ve kültürel.

Yıllar süren “bisikletli yaşam”ı sevdirme çabamız sayesinde artan bisikletli sayısı, doğal olarak bisikletlilerin karşılaştığı sorunları da beraberinde getirmiştir. Şehrin bisikletlilerinin bu sorunlarına çözüm arayışı ve koşulların iyileştirilmesi arzusu derneğimizin kuruluşunu gerekli kılmıştır.

MBG Derneği olarak, bisikletli yaşamı benimseyen ve yarınlarda benimseyecek insanların, şehrin, çevrenin de taleplerine sözcü olmaya, çözümün parçası olmaya çalışmaktayız.

Düşünce aşamasının ardından fiili kuruluş işlemleri tamamlanmış olan derneğimiz, 14.11.2012 tarihinde TC Mersin Valiliği tarafından 32-026-012 sicil numarayla tescil edilerek yasal olarak kurulmuştur.

Günümüz ve yarının insanının, doğasının ve kentinin sorunlarına çözüm amacı ile hizmet yolunda ilk harcı koymalarından dolayı MBG Grubu Üyelerine ve MBG Derneği Kurucu Üyelerine teşekkür eder, derneğimizin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.

Derneğimizin kuruluş aşamasından bu güne geçen zaman içinde, kamuoyunda derneğin bilinirliğinin sağlanması, topluma "bisikletli yaşamın" tanıtılması, bisiklet yolları, bisiklet kiralama sistemi ve bisiklet park yerleri başta olmak üzere bisikletlilerin sorunlarının çözümü çabamız haricinde temel bisiklet sürme, güvenli bisiklet sürüş ile ilgili pek çok eğitim çalışmaları yaptık, eğitim filmleri hazırladık. Bunlarla birlikte pek çok konuda sosyal sorumluluk projeleri ürettik, mevcut olanları destekledik. Önümüzdeki dönemde bisiklet severlerin daha iyi imkânlara sahip olması için planlı ve yoğun çaba sarf etmekteyiz. Bu konuda üyelerimize de derneğin faaliyetlerine katılım görevi düşmektedir.

Hepimizin ihtiyacı olan sağlıklı, sosyal ve kültürel yaşama kapı aralamak; kent dostu, ekonomik ve çevreci ulaşımı yaygınlaştırmak için 2002 yılı Haziran ayında kurulan Mersin Bisikletli Gezginler 19 yıldır başarı ve keyifle yaptığı 1588. turunu 12.8.2021 tarihinde Geleneksel Perşembe Sabahı Turu olarak gerçekleştirmiştir. (Başlangıcından bu güne kadar 198 eski dönem gezisi, 570 hafta sonu gezisi, 447 salı akşamı gezisi, 188 perşembe sabahı gezisi ve 108 sosyal sorumluluk gezisi yapılmıştır. Tarsus temsilciliğimizin 63 hafta sonu gezisi ve 14 salı akşamı gezisi de dahil edilmiştir.)

Mersin Kent Konseyi üyesi olan derneğimizin 7.7.2021 tarihi itibariyle 1'i onursal 44 üyesi bulunmaktadır. 10'u kadın olan üyelerimizin tamamı bisiklet sürücüsüdür.

“MBG Evi” adını verdiğimiz dernek merkezimizi üyelerimizin sosyal buluşması ve eğitim faaliyetlerimiz için kullanmaktayız.

DERNEK BAŞKANIMIZI TANIYALIM

1962 Mersin doğumlu olan Ahmet Salih Özenir, küçük yaşlarda bisikletle tanışmıştır. Çok sevdiği bisiklet tutkusu, çocukluğunda oyun arkadaşı, gençliğinde okula ulaşım aracı olmuştur. 1999 yılında doğa ve tur bisikletçiliğine başlayan Özenir, aynı zamanda bisikleti şehir içinde ulaşım amacıyla kullanmaktadır. 2002 yılında kurduğu MBG çatısı altında 1000'den fazla turda rehberlik yapan Özenir, Mersin Caretta Bisiklet Festivallerinin tümünün koordinatörlüğünü yapmıştır. 2012-2016 yılları arasında Türkiye Bisiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği görevini de yürüten Özenir, 2013 yılında 52. Akdeniz Oyunları'nın Bisiklet Tesisi Yönetici Yardımcılığını, 2015-2019 yılları arasında yapılan UCI 2.2 Class Tour of Mersin yarışlarının koordinatörlük ve tümünde parkur direktörlüğünü üstlenmiştir. Dernek başkanımız bisiklet eğitmenliğine özveriyle devam etmektedir. Sözü; "Arabayla geçtiğin yerden bir de bisikletinle geç; duy orayı hisset." Ahmet Salih Özenir

ABC...