Bisiklet Kullanıcıları Bisiklet Yollarına Karşı Olduğunda...

bisiklet-kullanicilari-bisiklet-yoluna-karsi-oldugunda03.bisiklopedi.jpeg

BİSİKLET KULLANICILARI BİSİKLET YOLLARINA KARŞI OLDUĞUNDA...*

Madrid’teki yoğun olmayan bisiklet altyapısına rağmen bisiklet kullanım oranı istikrarlı bir şekilde 2008 yılından beridir her yıl %15-20 arasında bir artış gösteriyor. Bugünlerde şehirde 30 adet ayrılmış bisiklet yolu projesi öngörülüyor. Plan, bisiklet kullanıcılarından oluşan bir eleştiri korosu ile karşı karşıya. Madrid’teki bir çok online bisiklet forumunda bugünlerde konu yeni yapılacak bisiklet yolları.

Yeni ayrılmış yolları protesto eden bisiklet kullanıcıları, yolun sağında yer alan bisiklet yollarını işaret ederek, özellikle kavşaklarda otomobil kullanıcılarının doğru dönüş yapmadıkları için kaza riskinin arttığını söylüyorlar. Ayrıca karayolundan yalıtılmış yeni yollar sebebiyle, sürücülerin zorlaması ve yeni düzenlemeler ile karayollarını kullanma haklarını kaybedebileceklerini düşünmekteler.

Bisiklet derneklerinin en ılımlısından en muhalifine kadar hemen hemen hepsi yeni bisiklet yollarını “ölüm tuzağı” olarak nitelendirilmekte. Bu bisiklet dernekleri arasında en etkili olanlardan En Bici Por Madrid (EBPM) . Bu dernek üyeleri arasında e-posta yoluyla yazılar yazan Miguel Samperio “Bisiklet yolları düz hatlarda iyi ancak kavşak geçişlerinde tehlikeli durumlar yaratıyor” dedi. Yeni bisiklet yollarının birer teknik çözüm olduğunu ancak yayalar ve bisikletliler için tehlikeli durumlar oluşturacak kullanım önyargıları oluşturacağını dile getirdi.

EBPM’den Miguel Samperio ayrıca bisiklet kullanımını teşvik etmek için yalıtılmış yolların önemli olduğunu düşünüyor. EBPM ayrıca iddialı bir slogana sahip “Sen yap ve onlar gelecektir” Bunu web sitelerinde açıklarken geniş bir bisiklet ağına sahip olan ancak az bisiklet kullanıcısına sahip olan İngiltere/Stevenage’i örnek gösteriyorlar.

Öte yandan Madrid’teki günlük bisiklet gezi sayısı AB ortalamasının halen altında. EBPM’in değerlendirmesine göre Madrid’te günlük gezi sayısı 110.000. Avrupa’nın benzer büyüklükteki diğer şehirlerinde gerekli altyapının yapılması sonrası günlük gezi sayıları büyük artış gösterdiği, Paris’te 225.000, Londra’da ise 570.000 olduğu biliniyor.

EBPM ayrılmış bisiklet yolu yatırımı yapmadan da bu sayının Madrid için arttırılabileceğini düşünüyor. Samperio bunu açıklamak için Floransa örneğini gösteriyor. Floransa’nın yalıtılmış bisiklet yolu yapmadan şehir içinde araçlara getiriği kısıtlamalar ile bisiklet kullanımını arttırdığını söylüyor. Samperio; “Motorlu araçların şehir içindeki önceliklerine bir son vermeli ve araç şöförlerine bunu hatırlatmalıyız. Araçlar şehir içinde geçici ziyaretçilerdir”

Madrid şehir merkezinde şu anda var olan bisiklet yolu ağı motorlu araçlarında kullandığı yollar üzerinde bulunmakta ve bisikletli kullanıcılar bu şeridi araçlarla paylaşmakta. Bu şeritte hız 30km/s ile sınırlandırılmış ve bisiklet ikonu ile belirgin hale getirilmiş. Bisiklet dernekleri iki yıldır uygulanan bu uygulamaya genellikle sürücülerin riayet ettiğini belirterek memnuniyetleri ifade ediyorlar.

Şehir plancısı ve ulaşımı uzmanı olan Marta Serrano , bu uygulamanın araç kullanıcıları açısından bisiklet kullanıcılarının görünürlüğüne katkıda bulunduğunu kabul ederken yeni kullanıcıları cesaretlendiren bir yapısının olmadığını düşünüyor.

Marta Serrano ana arterlerde ayrı bisiklet yollarının yapılmasını destekliyor ancak ilave önlemlerin alınması gerektiğini, ayrı bisiklet yolunun tehlikeleri ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Örneğin kullanımı yaygınlaştırmak için bilgilendirme kampanyalarının yapılması gerektiğini ve paylaşılan şeritlerdeki bisiklet yollarına sahip hatlarda trafiğin sakinleştirilmesi için tedbirler alınması gerektiğini ifade ediyor.

Serrano’ya göre ayrılmış bisiklet yollarına karşı duruş zannedildiği kadar yaygın değil. Forumların geçmişine baktığınızda bunu görebileceğimizi söylüyor. Tüm bisiklet derneklerinin yeni projeye karşı olmadığını ve potansiyel yeni kullanıcıların da aynı görüşte olduğunu belirtiyor.

Bugünlerde yalıtılmış bisiklet yoluna bisikletçileri karşı çıkması nadir bir durum olarak görülebilir ancak bunun tarihi en az 80 yıl öncesine dayanmakta. 1934 yılında Londra’da yapılması önerilen ilk yalıtılmış bisiklet yolu projesi büyük muhalefetle karşılaşmıştı. Madridli bisiklet kullanıcıları bugünlerde aynı görüşü paylaşmakta ve ayrı bisiklet yolunun yanlış kullanım alışkanlıkları getirdiğini, ana yolları kullanım haklarının ellerinden alındığını düşünmekteler. Ancak Londra’da 1934’te karşı çıkılan ilk ayrılmış bisiklet yolunun yapımı sonrası yapılan anlette kullanıcıların %80’i bu yeni yoldan memnun olduklarını dile getirdiler.

Yollardan ayrılmış bisiklet yollarının belkide en azılı muhalifi bugün 87 yaşında olan ve 1970’lerde bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmayı savunan John Foster’dır. 1976 yılında yazdığı “Etkili Bisiklet Kullanımı” adlı kitabında trafikte bir araç olarak nasıl bisiklet kullanılacağına dair ortaya koyduğu tespitler bugün halen bisiklet kullanım standartlarının temellerini oluşturmaktadır. Bugün halen bisikletin araç olarak kullanımını savunan ve ayrı bisiklet yollarını kınayan bir web blog tutmaktadır.

Serrano’ya göre projenin öngördüğü durum Madrid’te iki tür bisiklet yolunun oluşmasını sağlayacak ve projeye tamamen karşı çıkmak ileride oluşacak durumlar için sınırlayıcı bir öngörüsüzlük yaratmakta. Yalıtılmış bisiklet yolları yeni bisiklet kullanıcılarının sisteme katılmasını sağlarken var olan bisiklet kullanıcıları açısından şerit paylaşım ortamının günden güne daha iyiye gitmesini sağlayacaktır. Sonuçta kazananın Madrid olacağını düşünmekte.

https://nextcity.org/daily/entry/cyclists-oppose-bike-lane-plan-madrid adresinde yer alan Ignacio Amigo imzalı yazının çevirisidir. Çeviri 15 Eylül 2016 tarihinde Tanzer Kantık tarafından yapılmıştır.

Tanzer Kantık'ın diğer yazıları için BisikletVs

ABC...