Sayılarla Bisiklet 2021

sayilarla-bisiklet-01-2021-bisiklopedi.png

SAYILARLA BİSİKLET 2021

Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki bisikletlileri ve bisikletli grupları belirlemek, betimlemektir.

Bu güne kadar bigilerini paylaşan tüm topluluk ve kişilere desekleri ve dayanışmaları için teşekkür ederiz —yeni veri girişi için ve bilgi güncelleme için linkimiz—.

Ağustos 2021'de toplanan ilk veriler ile 94 kurumun bilgileri çözümlendi. Sonuçlar —bisikletlilerin ve bisiklet gruplarının temel bazı özellikleri aşağıda paylaşıldı.

Çalışmanın uzun erimli hedefi bugün için geçerli ve gerçekçi görünmeyen bazı verilerin zaman içinde güncellenmesidir. Hedeflerimizden bir başkası da her yıl güncellenecek veriler ile bisiklet topluluğundaki değişimin bir resmini çizmektir.

TERİMLER

Bisiklet topluluğu (bisiklet grubu) terimi ile bisikletçi kimliğini belirleyen kişiler arasındaki yüzyüze ve sürekli toplumsal ilişkileri tanımlamak istedik. Yüzyüze terimi ile gerçek yaşamda etkin olan, yaşamı paylaşan kişileri; süreklilik özelliği ile de toplumsal ilişkinin sürdüğü, yeniden bir araya gelineceği bilincini anlatmayı hedefledik. Bu nedenle sanal gruplar, yalnızca sosyal medyada ve internette bağlantıda olan kişiler ve kümeler bu çalışmanın hedef kitlesinin dışındadır.

Çalışmada kullanılan terimlerden bisikletçi kişisel yaşamlarında ve kimliklerinde bisikleti temel alan bisikletli kişiler için kullanıldı. Bisikletçi sayıları kurumların etkinliklerine genellikle katılan kişileri gösteriyor.

Bisikletli ise bisikleti bir kişilik özelliği değil ama yalnızca bir ulaşım aracı ya da zaman zaman seçtiği bir eğlence aracı olarak gören kişileri anlatıyor. Bisikletli sayıları da kurumu, etkinlikleri takip eden, bir şekilde bağlantıda olunan en geniş kitleyi gösteriyor.

VERİLERİ DEĞERLENDİRİLEN KURUM SAYILARI

  • Topluluk / grup sayısı 53
  • Dernek sayısı 33
  • Kulüp sayısı 11
  • Toplam kurum sayısı 94

EN ESKİ BİSİKLETLİ KURUMLARI

  1. Keşan DOÇEK, 1993
  2. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği (MBG), 2002
  3. Antalya Bisiklet Sevenler (ABS), 2003
  4. Küçükçekmece Bisiklet ve Doğa Aktiviteleri Kulübü (KÜDAK), 2004

KADIN BİSİKLET KURUMLARI


TÜRKİYE'DE EN ÇOK BİSİKLET KURUMU OLAN İLLER

Verilerine ulaşabildiğimiz kurumlar bulundukları illere göre sınıflandığında 34 kente dağıldığı görülüyor. Bazı kentlerde var olan bisiklet kurumlarına ulaşılamadığı kabul edilse bile, geride hiçbir bisiklet kurumunun olmadğı birçok kent kalıyor —yeni veri girişi için ve bilgi güncelleme için linkimiz—.

Bisiklet kurumlarının yarıya yakını (42 kurum) 6 büyük kentte bulunuyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK BİSİKLET KULLANILAN İLLER

TÜRKİYE'DE EN ÇOK BİSİKLETLİ OLAN İLLER

Çalışmamıza ulaştırılan verilere göre, Türkiye'de en çok bisikletli olan iller sırasıyla Konya, Antalya, İstanbul, İzmir, Edirne, Muğla, Mersin, Samsun ve Ankara'dır.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK BİSİKLETÇİ OLAN İLLER

Çalışmamıza ulaştırılan verilere göre, Türkiye'de en çok bisikletçi olan iller sırasıyla Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Edirne, Antalya ve Konya'dır

SAYILARLA BİSİKLET VE KADIN

Çalışmamıza veri ulaştıran 94 kurumdan üç tanesi kadınlara ait —yalnızca kadın üyelerden oluşuyor. Temsilcilerinden en az bir tanesi kadın olan kurum sayısı ise 17. Kalan 77 kurumun tamamının temsilcileri erkek. Başka bir deyişle kurumların %80'inden fazlasında kadınlar temsilci değiller.

KADIN BİSİKLETLİ SAYILARI

Çalışmamıza ulaştırılan verilere göre, Türkiye'de en çok kadın bisikletli olan iller sırasıyla Konya, Antalya, Ankara, Edirne, Balıkesir, Sakarya, İzmir, İstanbul, Muğla, Aydın, Şanlıurfa, Mersin ve Samsun'dur.

KADIN BİSİKLETÇİ SAYILARI

Çalışmamıza ulaştırılan verilere göre, Türkiye'de en çok kadın bisikletçi olan iller sırasıyla Muğla, Ankara, İzmir, Balıkesir, Hatay, İstanbul, Antalya, Edirne ve Konya'dır.

ABC...