Özgürlüğe Pedal Bisiklet Manifestosu

ozgurluge-pedal-01-bisiklopedi.jpg

ÖZGÜRLÜĞE PEDAL BİSİKLET MANİFESTOSU

BİZ KİMİZ?

 • Doğanın efendisi değil, onun bir parçası olduğumuz gerçeğini benimseyenleriz
 • Ulaşımı otomobillerin değil insanların hareketi olduğunu ilke edinenleriz
 • Özgürlüğe Pedal basan, eşitliğe gidonunu kıranlarız
 • Bisikletli-güvenli ulaşım ve ekolojik yaşam mücadelesinin bir bütün olarak insanlığın kurtuluşundan ve onun için verilen toplumsal-siyasal mücadelelerden yalıtık olmadığını savunan toplumcu, kamucu, eşitlikçi, özgürlükçü bisikletlileriz
 • Memleketin taşına, toprağına, havasına, suyuna, doğal ve kamusal varlıklarına, kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkanlarız

NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?

EKOLOJİ

 • Kent ulaşımında bisiklet kullanımının artması, fosil yakıtlı araçların azalması ile birlikte atmosfere salınan karbondioksit ve zehirli gaz miktarının azalması. Bu sayede aşağıdaki kazanımlar sağlanması:
 • Hava kirliliğin azalması ile temiz havanın solunması
 • Karbon emisyonunda tasarruf
 • Kapitalist üretim ve tüketim anlayışının neden olduğu küresel ısınma, iklim değişikliği vb. ekolojik sorunlarla etkin mücadele
 • Fosil yakıt merkezli karayolu ulaşımında ortaya çıkan ses ve gürültü kirliliğinin önlenmesi

ULAŞIM

 • Bireysel ve fosil yakıtlı araç kullanımı çerçevesinde şekillenen plansız, kontrolsüz ulaşım politikalarının neden olduğu kent trafiği sorunun çözümlenmesi
 • Ulaşımı otomobillerin değil insanların hareketi olduğunu ilke olarak edinen; sürdürülebilir, daha yaşanılabilir, bisikleti ve toplu taşımayı özendiren ulaşım politikaları ile altyapı maliyetlerinde ciddi oranda azalmanın yanı sıra trafik yoğunluğunun azalması ile birlikte yaralanma ve can kayıplarında da ciddi oranda düşüş sağlanması
 • Bisikletin kent trafiğinde kapladığı alan otomobillerin 1/4'ü, ve park için ihtiyaç duyduğu alan ise otomobillerin 1/15’i kadar olduğundan aynı anda daha fazla kişinin daha az alan kaplayarak kent trafiğinde yer alabilmesi

ENERJİ

 • Kent trafiğinde bisiklet sayısının artması otomobil sayısının azalması anlamına gelecektir. Ulaşıma endeksli üretim ve bakıma ilişkin enerji tüketimlerinde tasarruf sağlanacaktır
 • Ülkemizde bisikletin toplu ulaşım sistemlerinde kullanım oranının %25 olması durumunda sadece enerjiden elde dilecek tasarruf miktarının yaklaşık 24 milyar dolar olacağı öngörülmektedir
 • Bir bisikletin ağırlığı bir otomobilin ağırlığının %1.5’i kadardır. Bisikletin yapımı ve üretimi çok daha az doğal kaynağa ve enerjiye ihtiyaç duyar. Motorlu araç üretimlerinde emisyon, sızdırmazlık vb. işlemler için ihtiyaç duyulan pahalı ve doğaya zarar veren maddeler bisiklet yapımında kullanılmazlar

SAĞLIK

 • Bisikletin gündelik hayatın bir parçası olması kamu ve toplum sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ciddi hastalıklara yakalanma riskini azaltarak daha sağlıklı ve daha uzun yaşamaya katkıda bulunur. Sağlık hizmetlerine olan gereksinimler de azalacaktır
 • Bisiklet kullandığımızda; kaslar çalıştığından dolayı obezite olma olasılığımız azalır, toksin atımı yapılmasından kaynaklı da hastalıklara karşı daha dirençli oluruz
 • Bisiklete binmenin diyabet (tip 2), meme kanseri, kardiyovasküler hastalıklar, kolon kanseri, osteoporoz, alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğü tıbbi olarak ispatlanmıştır

Eşit, Özgür ve Ekolojik Bir Gelecek/Bir Arada Yaşam

HEDEFLER VE POLİTİKALAR:

 • Ülkemizin ulaşım, sağlık, ekonomi ve ekoloji ile ilgili sorunlarının çözümünde devrimci bir niteliğe sahip bisikletin gündelik hayatımızın bir parçası olması ve trafikte nitelikli bir şekilde yer alması için; ilgili bakanlıkların öncülüğünde, demokratik kitle örgütlerinin aktif katılımıyla Bisikletli Ulaşım Ana/Eylem Planı ve Stratejisi oluşturulmalıdır
 • Oluşturulan Ana/Eylem Planı ve Strateji belgesi doğrultusunda yerel yönetimler Kent Konseyleri ve demokratik kitle örgütlerinin aktif katılımıyla bölgesel/yerel alt planlar oluşturulmalıdır
 • Uygulanan politikaların periyodik olarak değerlendirilmesi ve etki analizleri yapılmalı, elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.
 • Tüm vatandaşlar için bisiklet yolları ve bisikletli ulaşıma elverişli yollar inşa edilmelidir
 • Bisiklet yolları ve ağları toplu taşıma sistemlerine entegre bir şekilde planlanmalıdır
 • Bisiklet yolları ve ağlarının metro istasyonları, yeşil alanlar ve dinlenme alanları ile entegrasyonu sağlanmalıdır
 • Şehir ve ilçe merkezlerinde, meydanlarda, metro istasyonlarında pratik ve güvenli bisiklet park yerleri yapılmalı, “Park Et – Devam Et” düzenlemeleri hayata geçirilmelidir
 • Bisikletle ulaşım yapan vatandaşlar ve bisikletli ulaşımı teşvik eden işyerleri Çevre Temizlik Vergisinden muaf olmalıdır
 • Bisiklet kullanımının yaygın olabilmesi için bisikletten alınan KDV’nin azaltılması ya da kaldırılması sağlanmalıdır
 • Bisikletli ulaşım ve kent trafiğinde bisiklet farkındalığının artırılması için; tüm sürücü belgesi adayları için bisiklet ve bisikletle ilgili kuralların ve bilgilerin sürücü eğitimlerinde zorunlu ve nitelikli olarak verilmesi sağlanmalıdır
 • Taksi, okul servisi, minibüs, otobüs vb. motorlu taşıt sürücülerini bisiklet konusunda bilinçlendirme ve trafik alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik olarak bağlı bulundukları kuruluşlar tarafından periyodik olarak bisiklet farkındalığı ve kuralları ile ilgili bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi sağlanmalıdır
 • Trafikte motorlu taşıtların bisikletliler arasında “1,5 metre mesafe bırakması” uygulaması Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde gereken düzenlemeler yapılarak trafik kuralı haline getirilmelidir.
 • Karayolları Trafik Kanununda taşıt olarak tanımlanan, trafik akışında en sağ şeridi izleyen bisikletler için merkezi ve yerel yönetimlerin mevcut mevzuatı hayata geçirmeye yönelik bisiklet şeridi ve bisiklet yolları yapması gerekmektedir.

BİSİKLETLİ ÖLÜMLERİNE BİR SON VERİLEBİLMESİ İÇİN,

 • Meydana gelen yüzlerce arkadan çarpma, sıkıştırma suretiyle ölüme neden olma gibi fiiller nedeniyle araç sürücülerinin kasten ya da olası kastla insan öldürme suçundan yargılanmaları,
 • Yapılan yargılamalarda faillere, ceza adaletinin suçtan caydırıcı işlevinin gözetilerek en üst sınırdan ceza verilmesi,
 • Yasamanın, faillerin bisikletlilere yönelik sorumluluklarını ve dikkat yükümlülüklerini artıran önemli yasal düzenlemelerin yapılması,

sağlanmalıdır…

Çünkü bisiklet; karayollarının ve trafiğin öznesi, bisikletli-güvenli ulaşım ise haktır!

İsyan, Bisiklet, Özgürlük!

Kaynak: Özgürlüğe Pedal

ABC...