Penny-Farthing

penny-farthing-01-bisiklopedi.png

PENNY-FARTHING

Bisikletin atalarından Penny-Farthing 150 cm çapındaki ön tekerlekleği ile bilinir. Adını eski İngiliz para birimi Penny ile onun dörtte biri değerindeki Farthing'den alır. İki para yan yana konulduğunda —Penny-Farthing— bisikletin şekli ortaya çıkar.

1870'lerde yaygınlaşmaya başlayan Penny-Farthing tasarımında amaç hızı artırmaktı. Ön tekerleği büyüterek hızı artırma girişimi beraberinde bir sorunu doğurdu, dengesizlik. Ağırlık merkezinin yerden çok yükselmesi sık ve tehlikeli düşmeleri beraberinde getirdi. Penny-Farthing'in getirdiği bir başka kısıtlama dönüş yeteneğin kısıtlılığıdır. Ön tekerlekte, pedallada bulunan ayaklar nedeniyle gidonun dönüş açısı kısıtlanır.

1880'lerde geliştirilen lastikli ve şişme lastikler ile zincirli aynakol yöntemleri yeni hız ve güvenlik fırsatları yaratınca Penny-Farthing dönemi de erken son buldu.

İlişkili Maddeler

Penny-Farthing ile ilgili maddeler...

ABC...