Dönüş Teknikleri

donus-teknikleri01-bisiklopedi.jpg

DÖNÜŞ TEKNİKLERİ

Altın kural: 'Nereye bakarsan oraya gidersin!'.

Tüm iki tekerlekliler için geçerlidir bu kural. Gitmek istenilen doğrultuya bakılırsa bisiklet de kolayca o yönde ilerleyecektir. Yoldaki bir engele, taşa dikkat eden sürücü bu hedefe baktığı sürece, bisikletiyle o engelin üzerinden geçmekten kaçınamaz.

Dönüş Teknikleri Antrenmanı

Öncelikle trafiğe kapalı ve güvenli bir alan seçilir. Bir kaç plastik su şişesi aralıklı olarak, aynı doğrultuda dizilir. Deneyim ve beceri kazandıkça aralıklar aşamalı olarak kısaltılır, hız artırılır.

Virajlarda Güvenli Sürüş

  1. Viraj girişinden önce uygun hıza düşülür. Virajda fren yapmak çok büyük risktir.
  2. Viraja yolun bize ait olan şeridinin en iç noktasına yönelerek girilir. Trafiğe kapalı bir yol değilse, asla karşı şeride geçilmez.
  3. Bu andan itibaren bakışlar ve baş virajın en iç noktasına yöneltilir.
  4. Virajda dıştaki aynakolun aşağıda olması denge ve yol tutuş yeteneğini artırır.
  5. Virajın en iç noktasından, bisiklet viraj yönünde uygun miktarda yatırılarak geçilir.
  6. Virajın çıkış aşamasında şeridin dışına doğru hız artırılarak dönüş manevrası güvenle tamamlanır.
  7. Virajın içinde beden alçak tutulur. İyice eğilerek bisiklete yaklaşılır.
  8. Yoldaki bozukluklar, kum ve ıslak zemin gibi engeller virajlarda çok daha büyük risk oluştururlar.

İlişkili Maddeler

Dönüş Teknikleri ile ilgili maddeler...

comments powered by Disqus