Dönüş Teknikleri

donus-teknikleri01-bisiklopedi.jpg

DÖNÜŞ TEKNİKLERİ

Altın kural: 'Nereye bakarsan oraya gidersin!'.

Tüm iki tekerlekliler için geçerlidir bu kural. Gitmek istenilen doğrultuya bakılırsa bisiklet de kolayca o yönde ilerler. Yoldaki bir engele, taşa, çukura dikkat eden sürücü, bu hedefe baktığı sürece bisikleti engelin üzerinden geçirmekten kaçınamaz. Nereden gidilmek isteniyorsa oraya bakmak işleri kolaylaştırır.

Dönüş Teknikleri Antrenmanı

Öncelikle trafiğe kapalı ve güvenli bir alan seçilir. Bir kaç plastik su şişesi aralıklı olarak, aynı doğrultuda dizilir. Deneyim ve beceri kazandıkça aralıklar aşamalı olarak kısaltılır, hız artırılır.

Virajlarda Güvenli Sürüş

  1. Viraj girişinden önce uygun hıza düşülür. Virajda fren yapmak çok büyük risktir.
  2. Viraja yolun —bize ait olan şeridinin— en iç noktasından başlanır. Trafiğe kapalı bir yol değilse, asla karşı şeride geçilmez.
  3. Bu andan itibaren bakışlar ve baş virajın en iç noktasına yöneltilir.
  4. Virajın dış yanında kalan aynakolun aşağıda olması denge ve yol tutuş yeteneğini artırır.
  5. Virajın en iç noktasından, bisiklet viraj yönünde uygun miktarda yatırılarak geçilir.
  6. Dönüş şeridin dışına doğru hız artırılarak tamamlanır.
  7. Virajın içinde beden alçak tutulur. İyice eğilerek bisiklete yaklaşılır.

İlişkili Maddeler

Dönüş Teknikleri ile ilgili maddeler...

ABC...