Fren Kullanımı

fren-kullanimi02-bisiklopedi.jpeg

FREN KULLANIMI

Bisikletin ilk kullanımında frenlere alışılmalıdır. Güvenli bir alanda frenler denenmelidir. Durma mesafesi gözlenmelidir. Bütün bunlar aynı zamanda fren bakım ve değişiminden sonra da yapılmalıdır.

Güvenli alanlarda yapılacak fren denemeleri ile elciklerde yavaşlamanın başladığı ve pabuçların tekerleği kilitlediği (durduğu) nokta iyice öğrenilmeli, el bu noktalara alıştırılmalıdır. V-fren elciklerinde fren kolunun hareket ettiği mesafenin birinci 1/3'lik kesimi yavaşlamanın başladığı noktaya, ikinci 1/3'lik kesimi ise tekerleğin kilitlendiği noktaya ayarlanabilir —fren ayarları.

Etkili Fren

Bisiklette etkili duruş ve yavaşlama sağlayan ön frendir. Doğru kullanılması koşuluyla sanılanın aksine güvenlidir de. Arka fren ön frene göre daha az yavaşlatır ve tek başına çoğu zaman bisikleti durduramaz, frenler tekerleği kilitlediği anda bisiklet kayarak ilerlemeye devam eder. Arka frenin bu özelliği bazı durumlarda üstün bir fırsata dönüşebilir. Özellikle profesyonel sürücüler arazi sürüşlerinde keskin dönüşler yapmak için arkan fren ile bisikletlerini kaydırarak ustalıkla ilerlerler.

Ön fren kullanımında riskten kaçınmanın bir yolu da ağırlık merkezinin seleye ve arka tekerleğe doğru aktarılmasıdır. Şehir ve tur bisikletlerinin kadro geometrileri zaten vücut ağırlığının büyük bölümünün selede kalmasını sağlar. Dağ bisikletlerinde ön fren etkili kullanılması gerektiğinde ise selenin arkasına doğru kayarak normalde gidonda olan vücut ağırlığını olabildiğince geriye aktarılmalıdır.

Ön Fren Kullanımı

Ön fren kullanımında dikkat edilecek şey (1) sert, (2) vidajda ve (3) gevşek zeminde kullanmamaktır.

  1. Sert yapılacak ön fren risk yaratır. Ani ve tepkisel fren yapmamak için yeterince deneme, alıştırma yapılmalıdır. Durma ve yavaşlama becerilerini geliştirene dek çok dikkatli ve düşük hızlarda kullanılmalıdır.
  2. İlke olarak virajlarda fren kullanılmamalıdır. Keskin bir viraja girmeden önce ön fren etkili bir biçimde kullanarak virajı tekrar frene basmadan almaya uygun hıza düşülmüş olmalıdır. Bu ancak yeterince deneyim ile kazanılabilecek bir beceridir —Dönüş Teknikleri.
  3. Gevşek ve ıslak zeminde ön freni kullanmak büyük riskler yaratabilir. Yeni malzeme dökülmüş yollarda, stabilize ve yeni asfaltlanmış yol kenarlarında oturmamış zeminlerde, arazide ve özellikle yağışlı havalarda ön fren kayma riskini artırır. Bu riskli durumlarda her iki fren de eşit ölçüde baskı yapılarak kullanılmalıdır.

İlişkili Maddeler

Fren Kullanımı ile ilgili maddeler...

ABC...