Single Speed Bisiklet

singlespeed01-bisiklopedi.jpg

SINGLE SPEED (TEK VİTES) BİSİKLET

Single speed bisiklet tek vitesli, daha doğrusu vitessiz bisiklettir. Şehir içi, kısı süreli, kısa mesafeli kullanımlar için elverişlidir. Fixie bisikletlerden farklı olarak bunlarda ön ve arka frene ihtiyaç vardır.

Fixie ile Farkı

Single speed bisikletler sıklıkla fixie bisikletlerle karıştırılırlar. Fixie bisikletler de vitessizdir ama rubleleri özel bu bisikletlerin pedalları geri dönmez. Daha doğrusu fixie bisiklette pedal geri döndüğünde arka tekerlek de geri döner. Single speedlerde ise ruble serbesttir, pedal geriye serbestçe dönerken tekerlek de ileri dönüşünü sürdürür.

İlişkili Maddeler

Single Speed Bisiklet ile ilgili maddeler...

ABC...