Hidrolik Disk Fren

hidrolik-disk-fren-01-bisiklopedi.jpg

HİDROLİK DİSK FREN

İki disk fren türünden biridir. Mekanik disk frenden ayıran temel özellik hidrolik sıvısı ile çalışmasıdır.

Hidrolik disk fren en etkili fren sistemidir. Özellikle dağ bisikletlerinde rakipsizdir. Hibrit bisikletlerde, tur bisikletlerinde ve bazı yarış bisikletlerinde de kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Hidrolik disk frenin bölümleri: Fren gödesi, hortum, rotor, fren kolları, mineral yağ, fren pabucudur (balatalar).

Fren yapıldığında, fren koluyla ile hidrolik sıvı, fren kalipinden balataları diske doğru iter; diski, tekerleği ve bisikleti durdurur.

Hidrolik disk frenin en önemli üstünlüğü etkili durdurma özelliğidir. Bu nedenle güvenlidir. Arazi sürüşlerinde çamurdan etkilenmez, uzun inişlerde sürücüyü yormaz. Hidrolik disk frenin kullanımı kolaydır.

En büyük eksikliği olarak da bakımının, ayarlarının uzmanlık gerektirmesidir. Bu yüzden bakım maliyetleri ve ürün fiyatları yüksektir. Bununla birlikte hidrolik disk frenler uzun süre bakım gerektirmez, sorunsuz çalışır.

Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri:

  • Rotora veya fren pabuçlarına yağ bulaștırması: Pabuçlara (balatalara) yağ bulașmıșsa, pabuçların değiștirmesi gerekir. Rotora (diske) yağ bulașmıșsa, rotor temizlenir. Eğer bu yapılmazsa, frenler etkili çalışmayabilir.

  • Rotorun, diskin sürtmesi: Freni kadroya sabitleyen vidalar ile yapılacak basit bir ayar sorunu çözer. Önce her iki sabitleme vidası da gevşetilir —tam sökülmez. Ardından frene basılı durumdayken sabitleme vidaları aşamalı olarak birkaç seferde sıkılır. Diskin sürtmediğinden emin olunduğu noktada sabitlenir.
  • Frenlerin başlangıçta çalışmaması: Bisikletin ters çevrilmesi, yan yatırılması hidrolik basıncı azalabilir ve frenler etkili çalışmaz. Bu ciddi bir kaza tahdidi olabilir. Böyle durumlada bisikleti kullanmaya başlamadan önce fren kolunu birkaç defa sıkılarak frenlerin normal șekilde çalıșmaya başlaması sağlanır. Eğer frenler normal șekilde çalıșmıyorsa başka bir sorun olabilir, teknik yardım gerekebilir.
  • Fren alışma süresi: Disk frenlerin bir alıșma süresi olur. Fren kullanıldıkça kuvveti artar etkili bir duruş sağlar. Aynı durum fren pabuçları veya rotor değiștirildiğinde de geçerlidir.

İlişkili Maddeler

Hidrolik Disk Fren ile ilgili maddeler...

ABC...