Trafik Kuralları

trafik-kurallar-01-bisiklopedi.jpeg

  TRAFİK KURALLARI

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda bisiklet ile ilgili bölümler

  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

  Madde 2. ...

  Bisiklet yolu : Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır.

  ...

  Bisiklet : (Değişik: 12/7/2013 - 6495/13 md.) Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azami sürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer

  ...

  Madde 37. ...

  Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; Bisiklet kullananların 11, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları,bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur

  ...

  Madde 53. ...

  Sağa ve sola dönüşlerde, sürücüler kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ve sola dönüşlerde sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

  ...

  Madde 66. ...

  – Bisiklet,motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine aşağıdaki kurallar uygulanır.

  a) Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda, Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, Bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yanyana, sürülmesi yasaktır.

  b) Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur.

  c) Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaktır.

  Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınamaz

  ...

  Madde 68. ...

  2. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hallerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üzerinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler.

  ...

  Bisikletlerde Bulundurulması Zorunlu Ekipmanlar

  Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 mükerrer) ne göre bisikletlerde bulundurulması zorunlu ekipmanlar:

  Kask

  Sürücü ve taşınması halinde yolcular için; yanmayacak ve başı, ısı, çarpma ve dış tesirlere karşı koruyacak, görme ve işitmeye engel olmayacak, kolay takılıp çıkarılacak şekilde (Avrupa Ekonomik Komisyonu ECE R 22 Regülasyonuna uygun) olacaktır.

  Reflektif Yelek

  Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir.

  Far

  Beyaz ışık verecek ve 20 metre önü aydınlatabilecek nitelikte, önde, bir adet lamba olacak.

  Kuyruk Lambası veya Reflektör

  Arkada, bir adet kırmızı renkte ışık veren lamba veya kırmızı reflektör olacak.

  Fren

  Emniyetle durmayı sağlayabilecek; ön ve arka tekerleklere kumanda edecek, birbirinden ayrı iki adet olacak.

  İhbar Aleti (Zil)

  Normal olarak 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil korna veya benzeri ses aleti olacak.

  Sandık (Bagaj)

  Sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne ve kullanmasına engel teşkil etmeyecek, genişliği iki tekerleklilerde 80 cm, üç tekerleklilerde 160 cm'yi geçmeyecektir.

  Bisikletlerin Uyması Gereken Hız Sınırı

  Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 mükerrer) ne göre bisikletlerin uyması gereken hız sınırı yerleşim yer içinde 30, dışında 45 km/s.

  İlişkili Maddeler

  Trafik Kuralları ile ilgili maddeler...

  ABC...