Yol Bisikleti Ayarları

yol-bisikleti-ayarlar-01-bisiklopedi.jpg

YOL BİSİKLETİ AYARLARI

Yol yarış bisikletinde en önemli konu belki de bisiklet üzerinde doğru konum almaktır. Bu hiçbir kası gereksiz yere çalıştırmadığı gibi çalışan kasların verimliliğini en üst noktaya çıkarmaya hizmet eder. Sırt, boyun, omuz ya da dizlerdeki ağrı, el ve parmaklarda uyuşma bisiklet ölçülerinin bedene uygun olmadığının habercisidir.

YOL BİSİKLETİNDE GENEL AYARLAR

Kadro Boyu:

Doğru bisiklet boyunu bulmanın en kolay yolu yalın ayak halde bisiklet gövdesinin üzerinde durmaktır. Bu konumda üst boru ile beden (bacak arası) arasında 3-5 cm boşluk kalmalıdır.

Kolon (sele) Borusu Açısı:

Belki de kadronun en önemli açısıdır ve kadroyu satın almadan önce doğru belirlenmelidir. Sele borusunun yatay eksenle yaptığı bu açı selenin gerileme sınırını belirler.
Standart açı ortalama 75 derecedir. Kişinin üst bacak (uyluk) kemiği ne kadar uzunsa kolon (sele) boru açısı o kadar küçülmelidir. Böylece uzun bacaklı bir bisikletçi dizlerini pedal ekseninin tam üzerinde konumlandırabilmek için seleyi daha geri haraket ettirebilir.

Sele Yüksekliği

Yükseklikten önce ilk yapılacak iş selenin yere paralel olmasını sağlamaktır. Bunun için gerekirse bir su terazisi kullanılabilir.

Doğru sele yüksekliği bacaklardaki gücün pedallara kayıpsız aktarılmasını sağlar. Sele yüksekliği için ilkin bacak iç boyunun ölçülmesi gerekir.

Bunun için, çıplak ayak topuk, sırt ve baş duvara yaslanılır. Ayaklar 15-20 cm açık şekilde bacak arasına kalınca bir kitap yerleştirilir. Kitap duvara dayalı halde bacak arasında en üst noktaya yükseltilir. Kitabın duvarda denk geldiği en üst nokta işaretlenir ve ölçülür. Bu ölçü, bacak iç boyu “0,9” katsayısı ile çarpılarak uygun sele yüksekliği bulunur.

Bu ölçü bedensel farklılıklar, pedala basma şekli vb nedeniyle küçük farklılıklar gösterecektir. Sele yüksekliği ayarlanırken bu küçük değişiklikler birkaç günlük periodlarla aşama aşama yapmak bedenin uyumunu kolaylaştırır.

Selenin Ön-Arka Konumu

Selenin doğru konumu için aynakollar ve ayaklar yere paralel olduğu halde diz kapağının önünden teğet inen dikme (bir çekül olabilir) pedal ekseninden geçmelidir.

Sele yüksekliği değiştirildikçe bu sele konumu da değişecektir —ve tersi sele konumu değiştirildiğinde küçük de olsa sele yüksekliği de değişmiştir. Sele öne çekildiğinde aynı zamanda aşağıya da yaklaşmış olur —ve tersi sele arkaya itildiğinde yükseltilmiş olur.

Gidon Boğazı

Doğru gidon boğazı boyu için, bisiklet düz bir zeminde, dirsekler hafif kırık, rahat ve eller gidonda, fren kollarının üst kısmında olduğu halde ön tekerlek göbeği gidonun orta kısmının arkasında kalmalı, göze görünmemelidir.

Gidon Boğazı uzun olduğu halde doğru oran yakalanamaz ise bir büyük kadro seçeneği denenebilir.

Genel olarak gidon boğazını uzatmak rüzgar direncini azaltırken yüksek hızlara ulaşmaya hizmet eder. Kısa gidon boğazı ise daha rahat, konforlu bir tırmanışl sağlar.

Gidon Yüksekliği

Gidonun, gidon boğazının üst noktasının selenin üst hizasından 4-5 cm aşağısında olması başlangıç için uygundur. Kullanıma bağlı olarak, zaman içinde aerodinamik pozisyonu geliştirmek için birkaç santimetre daha alçaltılabilir.

Çok alçak gidonlar genel olarak ciğer (solunum) kapasitesini düşürür, bel ve boyun rahatsızlıklarına neden olur.

Gidon Genişliği

Yol-yarış bisikletinin gidonu sürücünün omuz genişliği ölçüsünde olmalıdır. Geniş gidonlar rüzgar direncini artırır, dar gidonlar ciğer, solunum kapasitesini düşürür, manevra yeteneğini azaltır.

İlişkili Maddeler

Yol Bisikleti Ayarları ile ilgili maddeler...

ABC...